Ką reikia žinoti paveldėjus būstą?

Paveldėjimas – tai mirusio asmens turtinių ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba pagal testamentą. Paveldėjus būstą reikia žinoti tam tikrus įstatymus ir veiksmus, kuriuos turite atlikti, norint palengvinti ir suprasti šį procesą.

Būsto paveldėjimas – kas paveldi turtą?

Yra skiriami du paveldėjimo būdai – pagal testamentą, arba pagal įstatymą.

 • Paveldėjimas pagal testamentą – jeigu yra testamentas, ir jis įtvirtintas notariškai, tuomet jis turi pirmumo teisę paveldėjimo procese. Testamente turi būti nurodyti asmenys, kurie paveldi turtą, tai nebūtinai turi būti giminės, ar artimi žmonės.
 • Paveldėjimas pagal įstatymą – jeigu testamentas nebuvo sudarytas, tokiu atveju turtas yra paveldimas įstatymo numatyta tvarka. Paveldėjimas pagal įstatymą priklauso artimiausiems giminaičiams bei artimiesiems, tokia pirmumo eile:

Įpėdinių tvarka pagal LR CK:

pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;

antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;

trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;

ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;

penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);

šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

Palikimo priėmimas

Paveldėjus turtą, nesvarbu kokiais būdais – testamentu ar įstatymu, privalote jį priimti įstatymo numatytais būdais, atlikę tam tikrus veiksmus.

 • Privalote sutvarkyti paveldėjimo dokumentus. Priimti turtą turite teisiškai, nesutvarkius visų reikalingų dokumentų jūs negalite valdyti turto – jo parduoti, nuomoti ar atlikti kitų veiksmų.
 • Paveldėję turtą visų pirmą per 3 mėnesius turite kreiptis į notarą, pagal palikėjo registruotą gyvenamąją vietą. Nepadarius to per 3 mėnesius, vėliau reikės kreiptis į teismą, kas sukels papildomų išlaidų ir prailgins laikotarpį.
 • Paveldėjimo teisės ir pareigos. Priimant paveldėjimą sutinkate su visomis teisėmis ir pareigomis, prisiimate atsakomybę (skolas jeigu tokių yra). Paveldėti turto tik dalinai neįmanoma, su tam tikromis sąlygomis ar išlygomis.
 • Palikimą galima priimti pagal vidutinę rinkos vertę arba užsakant nepriklausomą turto vertinimą iki nuosavybės užregistravimo paveldėtojo vardu ( kuo tai skiriasi galite perskaityti apačioje, skiltyje apie paveldėjimo mokesčius)

Kokių dokumentų reikia prieš vykstant pas notarą?

 • Testamentą (jei yra)
 • Įpėdiniui – asmens dokumentą;
 • Palikėjo mirties liudijimą;
 • Giminystę įrodančius dokumentus – santuokos liudijimą, gimimo liudijimą ar kt.; Turto dokumentus – pirkimo pardavimo sutartis ar kt.;

Paveldėjimo mokesčiai

Taip pat svarbus etapas, kurį privalote žinoti, apie mokesčius paveldėjus būstą. Kokia mokesčiai jūsų laukia?

 • Notaro mokesčiai – notarui mokėti turėsite visuomet, į tuos mokesčius įeina dokumentai, patikros registrų centre, bei notaro atlygis, kurį sudaro 0,1 proc. dydžio suma nuo paveldimo turto sumos.
 • VMI mokesčiai – šie mokesčiai apskaičiuojami nuo pavedimo turto apmokestinamosios vertės (70proc. viso turto vertės). Mokesčiu neapmokestinama tais atvejais, jeigu:

- Mirus vienam iš sutuoktinių, paveldimas kito turtas;

-Turtas paveldimas - vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų;

-Paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršija 3 tūkst. Eurų.

Paveldėjimo mokesčiai parduodant paveldimą turtą

Skaičiuojant mokėtino gyventojų pajamų mokesčio dydį, pirmiausia aktuali yra paveldimo turto vertė, nuosavybės įgijimo momentu, nuo kurio būtų skaičiuojami mokesčiai pardavus turtą. Paveldėto turto vertė gali būti nustatoma vienu iš šių būdų:

 • Atsižvelgiant į Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę.
 • Užsakant nepriklausomą turto vertintoją, kuris ir atliks turto vertinimą, tai turi būti atliekama iki nuosavybės įregistravimo paveldėtojo vardu

Kuo tai skiriasi ir kokį būdą pasirinkti?

Paveldėtojas turi teisę pasirinkti vieną iš šių turto vertės nustatymo būdų. Registrų centro nustatoma turto vertė dažnai gali būti kur kas mažesnė negu reali rinkos vertė, tad jeigu planuojama paveldėta būstą parduoti ir sumokėti kuo mažiau mokesčių, paveldėtojui vertėtų rinktis individualų turto vertinimą. Tačiau jis turi būti atlikta iki nuosavybės įregistravimo jo vardu ir vertinimą reikia pateikti turto registrui, kartu su paveldėjimo teisės liudijimu.

Taigi apibendrinant, jeigu planuojate parduoti būstą po paveldėjimo, priimkite palikimą pagal atliktą nepriklausomą turto vertinimą ir joje nurodytą kainą, o ne rinkos nustatytą. Tokiu būdu greičiausiai sumokėsite mažesnius mokesčius nuo paveldėjimo vertės ir pardavimo kainos.

Reikia įvertinti būstą, ar padėti sutvarkyti reikiamus dokumentus? Susisiekime jau DABAR.